ציוד למפעלי בטון רטטים תעשייתיים סילו - ציוד הקפי צנרת שינוע מודלורית שרוולי העמסה טלסקופיים סינון ויניקת אבק דוגמים אוטומטיים מגופי מוצקים רכיבי מסועים ציוד תהליכי מערכות שינוע ציוד לתעשיית התרופות מלכודות מגנטיות וגלאים אביזרים טיפול בחביות ציוד למסופי תפזורות בנמלים מערכות לפריקת שקים מכשירי הוצאה ממיכלים טיהור שפכים - מערכות הפרדת מוצקים מידע מקצועי

מערכות טיהור שפכים והפרדת מוצקים


קטלוג » טיהור שפכים - מערכות הפרדת מוצקים
 

כנציגי מפעל SPECO מקבוצת מפעלי WAM אנו מספקים מגוון מערכות חלזוניות להפרדת מוצקים מנוזלים במתקני טיהור שפכים מוניציפלים ותעשייתיים.

 

התהליך לטיהור שפכים והפיכתם למי קולחין לשימוש חוזר

טיהור שפכים מהווה תהליך לסילוק כימיקלים, חיידקים ומזהמים שונים ממי הביוב, תוך כדי עשיית שימוש באמצעים פיזיקליים, ביולוגיים וכימיים. 

המומחים של חברת "ח.אטר" , מסבירים כי תהליך טיהור מי שפכים הנו, למעשה, סינון של פסולת מוצקה ופסולת נוזלית בעזרת טיהור, אם לצורך הפיכתם למי קולחין ושימוש חוזר בהם לצרכים תעשייתיים, ואם לצורך הזרמתם אל הים מבלי שיגרמו  לזיהום סביבתי.


טיהור שפכים

קבוצת מוצרים זו מאפשרת שינוע, הפרדה וסחיטת המוצקים.

טיהור שפכים    טיהור שפכים

מבית ח.אטר מציינים שהשיטות לטיהור שפכים בארץ הן שילוב של שיטות אינטנסיביות ושיטות אקסטנסיביות משופרות, כשהבחירה בטכניקה המתאימה תלויה במגוון רחב של שיקולים כגון זמינות הקרקעות באזורים שונים, תנאי אקלים, עלויות הקמה ותפעול, כמו גם הצורך בכוח אדם מקצועי ומיומן לתפעול שוטף.


קיימים מוצרים לתעשיית הנייר, רפתות, בתי מטבחיים, מפעלי טהור שפכים, תעשיות פרי וירק, הפרדת חול ממערכות שטיפה (שטיפת גזר, תפוחי אדמה ודומיהם) והפרדת מוצקי בטון ממערבלי בטון.

טיהור שפכים

 

מערכת טיהור שפכים 

השיקולים לבחירת הטכניקה לטיהור השפכים

במקומות שבהם ישנה צפיפות אוכלוסין גבוהה, כמו לדוגמה במרכז הארץ, ושמתאפיינים בכמות מוגבלת של שטחי קרקע זמינים עבור מכונים לטיהור שפכים, אזי תהיה העדפה למכוני טיהור מכניים אזוריים בטכניקת הבוצה המשופעלת, בעוד שבאזורים בעלי זמינות קרקע גבוהה, טמפרטורות גבוהות ואנרגיית שמש, כמו אזור הדרום, בקעת בית שאן או עמק יזרעאל, תהיה עדיפות סביבתית להקמת מכוני טיהור אקסטנסיביים.

 

עם זאת, במקומות המתאפיינים בשפכים בעלי עומס אורגני גבוה במיוחד (לרוב בעקבות הזרמת שפכי תעשייה), נהוג לשלב במכונים אינטנסיביים גם אלמנטים אקסטנסיביים (בריכות אנאירוביות למשל). מבית ח.אטר מוסיפים שבמכוני הטיהור האינטנסיביים נחלק התהליך לטיהור שפכים לשלושה שלבים מרכזיים, הכוללים טיפול ראשוני מכני, טיפול שניוני ביולוגי וטיפול שלישוני, כשמספר השלבים בתהליך הטיהור הם שקובעים, למעשה, את איכות הקולחין.

מערכת הפרדת מוצקים בטיהור שפכים

דחסן פסולת תעשיה ומכון טיהור שפכים

 

טיהור שפכים

 

בורג ארכימדס לשאיבה במכון טיהור שפכים בהליך ייצור


 

התהליך לטיפול במי השפכים במכוני הטיהור האינטנסיביים

התהליך הראשוני לטיהור שפכים הנו, כאמור, מכני, ומורכב מסינון גס, שיקוע של חלקיקים כבדים והרחקת חלק מהחומר האורגני והמוצקים המרחפים. הטיפול השניוני הנו ביולוגי, ומכוון לפירוק החומר האורגני, סילוק המוצקים המרחפים, שיקוע הבוצה וחיטוי הקולחין לצורך הרחקת החיידקים הפתוגנים (מחוללי מחלות). הטיפול השלישוני עשוי לכלול אחד או כמה תהליכים שונים כגון חיטוי, סילוק זרחן ו/או חנקן בתהליך ביולוגי ו/או באמצעות כימיקלים או סינון נוסף. 

 

מכוני הטיהור האינטנסיביים פועלים על פי רוב בשיטת הבוצה המשופעלת, הכוללת תהליך של הזרמת אוויר לאגני אוורור ובכמויות גדולות, זאת במטרה לעודד את התפתחותה של אוכלוסיית חיידקים, לצורך פירוק התרכובות החנקניות והאורגניות המצויות בשפכים והפיכתן לביו מסה ולגז אשר נפלט אל האטמוספרה. השפכים המטוהרים מוזרמים לאגני שיקוע לשם הפרדת המוצקים המרחפים וקבלת מי קולחין.