ציוד למפעלי בטון רטטים תעשייתיים סילו - ציוד הקפי צנרת שינוע מודלורית שרוולי העמסה טלסקופיים סינון ויניקת אבק דוגמים אוטומטיים מגופי מוצקים רכיבי מסועים ציוד תהליכי מערכות שינוע ציוד לתעשיית התרופות מלכודות מגנטיות וגלאים אביזרים טיפול בחביות ציוד למסופי תפזורות בנמלים מערכות לפריקת שקים מכשירי הוצאה ממיכלים טיהור שפכים - מערכות הפרדת מוצקים מידע מקצועי

מערכות שינועמסועי דיסקית מסועי גריפה מסועי סרט שינוע פניאומטי מעליות כפות מסועים חלזוניים מסועים ומזינים מסועי חבילות אנכיים מזינים ומסועים ויברציונים
 
סה"כ: 2