ציוד למפעלי בטון רטטים תעשייתיים סילו - ציוד הקפי צנרת שינוע מודלורית שרוולי העמסה טלסקופיים סינון ויניקת אבק דוגמים אוטומטיים מגופי מוצקים רכיבי מסועים ציוד תהליכי מערכות שינוע ציוד לתעשיית התרופות מלכודות מגנטיות וגלאים אביזרים טיפול בחביות ציוד למסופי תפזורות בנמלים מערכות לפריקת שקים מכשירי הוצאה ממיכלים טיהור שפכים - מערכות הפרדת מוצקים מידע מקצועי

מערבלים ומגרסות


קטלוג » ציוד תהליכי
 

מגוון המערבלים המיובאים על ידי חברתינו כוללים מערבלים מנתיים ורציפים. קבוצות המוצרים מתפלגת למערבלים חלזוניים RIBBON ולמערבלי מחרשת PLOUGHSHARE.

לפרטים נוספים

מגוון המערבלים המנתיים מיוצרים בנפחים 75-15000 ליטר וכמו כן אנו מייבאים מערבלים רציפים 450 - 2 מ"ק/שעה. המערבלים מיוצרים ממגוון חומרי יצור, מערבלים מחוממים, מערבלים באווירת ואקום, מערבלים לגרעין וכו'.

 

מערבל מעבדתי ומנות נסיוניות

כמו כן אנו מספקים מערבלים להרטבת אבק בבתי יציקה, בתחתית מסנן אבק, מערבלים דו חלזוניים עם הרטבה ועוד. בנוסף אנו מייבאים מערבלים לתעשיה הכימית מטיפוס BEKEN, קונוס כפול, מערבלים לדגימות, מערבלי כפות PADDLE MIXER ומערבלים קוניים עד 5000 ליטר.


מערבל פלנטרי לתעשיית הבנייה


מערבל
 לפרטים נוספים